Zastrzeżenia prawne Polimex Mostostal S.A.

Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal są zastrzeżone. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej (w tym informacje, teksty, zdjęcia, materiały graficzne) są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobieranie oraz drukowanie całych stron lub fragmentów serwisu jest dozwolone wyłącznie dla osobistego użytku, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych. Bez uprzedniej pisemnej zgody POLIMEX MOSTOSTAL S.A. żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana.
Powrót