Zastrzeżenia prawne Polimex-Mostostal

Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. są zastrzeżone. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej (w tym informacje, teksty, zdjęcia, materiały graficzne) są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobieranie oraz drukowanie całych stron lub fragmentów serwisu jest dozwolone wyłącznie dla osobistego użytku, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych. Bez uprzedniej pisemnej zgody POLIMEX MOSTOSTAL S.A. żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana.
Powrót