Formularz rejestracyjny dostawcy

Dane dostawcy

Nazwa firmy: *   
Prefiks NIP: *   
NIP/PESEL: *   
Rejestr działalności (KRS, CEIDG):   
Adres: *   
Dodatkowe informacje adresowe:   
Miejscowość: *   
Kod pocztowy: *   
Kraj:   
Język oddziału dostawcy:   
Telefon: *   
Faks:   
E-mail: *   
Adres www:   
Obrót roczny:   
Prowadzona forma działalności  
Prowadzona forma działalności
Opisowy rodzaj działalności:   

Dane klasyfikujące

Grupa materiałowa

Dane użytkownika

Proponowany identyfikator użytkownika (login): *   
Imię: *   
Nazwisko: *   
Stanowisko: *   
Język użytkownika:   
E-mail: *   
Telefon: *   

Załączniki

Załączniki

Dane osobowe

*    Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin
*    Zapoznałam/em się i akceptuję "Informację o przetwarzaniu danych osobowych". Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
*    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polimex-Mostostal S.A. wszystkich podanych przeze mnie przy rejestracji konta danych osobowych w celu świadczenia na Moją rzecz usług zgodnie z Regulaminem, w szczególności umożliwienia mi korzystania z funkcjonalności Portalu zakupowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, przygotowania i prowadzenia procesów zakupowych przez spółki z Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, w tym złożenia oferty i jej oceny. Zgoda jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna do wzięcia udziału w tych procesach zakupowych. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie.   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych