Regulacje i procedury procesu zakupowego

Nazwa Opis
Instrukcja Rejestracji na zakupy.polimex.pdf Instrukcja rejestracji na Platformie Zakupowej Polimex-Mostostal S.A.
Film_instruktażowy_wniosek_rejestracyjny.exe Instrukcja składania wniosku rejestracyjnego
Instrukcja_dla_Dostawców-Ilość_ceny.pdf Instrukcja pola Ilość Ceny
Film_Instrukcja_Składania_Ofert.exe Film Instruktażowy składania ofert przez Dostawcę na Platformie Zakupowej Polimex-Mostostal S.A. (obowiązuje od 03.12.2012r.)
PMP_Handbook_eRFX_Module_Supplier_PXM.pdf RFX Handbook for Supplier
Skrócona_instrukcja_po_rejestracji_zakupy.polimex.pl.pdf Skrócona instrukcja obsługi Platformy Zakupowej Polimex-Mostostal S.A.
Grupy materiałowe PMP 30.09.2016.xlsx
aktualizacja danych na PMP (m).xls formularz aktualizacji danych na PMP - Excel 97–2003
Ogólne Warunki dla Podwykonawców_OWPW 01-15_PL rev00.pdf Ogólne Warunki dla Podwykonawców
Standardowe Warunki Umowy Dostawy_SWUD 01-15_PL rev01.pdf Standardowe Warunki Umowy Dostawy
PMP_Instrukcja_RFX_Dostawca_PL_Wersja 2_7.pdf Instrukcja obsługi Platformy Zakupowej PMP dla Dostawców - dotyczy aktualizacji po 19.05.2017
Zmiany w wersji 2.7 - Dostawca.pdf Rejestr głównych zmian dla Dostawcy - dotyczy aktualizacji 19.05.2017
Klauzula poufności 2019-03-08.pdf
Rules of the Polimex Mostostal Capital Group Purchasing Portal.pdf
Regulamin Portalu zakupowego GK Polimex Mostostal.pdf
Information on personal data processing in accordance with the GDPR.pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO.pdf